Πιθανὴ ἀπειλὴ χρεωκοπίας

Ἡ ἀπειλὴ χρεωκοπίας καὶ πρὸ τῶν εὐρωεκλογῶν θεωρεῖται ἀρκετὰ πιθανὴ στὶς Βρυξέλλες καὶ στοὺς ἔγκυρους οἰκονομικοὺς κύκλους τῶν Ἀθηνῶν∙ ἡ ρευστότης ἔχει ἐξαφανισθεῖ πλήρως ἀπὸ μηνῶν καὶ ἡ κεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, μόλις φθάνει τὰ τρία δις, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση συνεχίζει τὴν κωλυσιεργεία της στὰ κόκκινα δάνεια, τύποις γιὰ μεγαλύτερη προστασία τῆς πρώτης κατοικίας, οὐσίᾳ γιὰ ἄρδην ὑπονόμευση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, κατὰ τὰς ἀτλαντικὰς ἐντολάς. Τὰ παιχνίδια ὅμως τελειώνουν καὶ διότι οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν ἀντέχουν τέταρτο μνημόνιο καὶ ἐπειδὴ ὅλοι ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὴν ἀπάτη, ἐνῶ καὶ οἱ ὑπερατλαντικοὶ δεσπότες τὸν ἔχουν ξεγράψει, ὅπως ὅλους τοὺς προδότες στὴν ἱστορία∙ ὁ Ναπολεοντίσκος τώρα μᾶλλον, λόγῳ μικρονοηκότητος, τὸ κατάλαβε, ἂν τὸ κατάλαβε! λένε πολλοί. Τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα, οὐδεὶς ἀνέχεται ἄλλο παράταση τῆς ἑλληνικῆς ἀβεβαιότητος∙ ἡ λύση δίδεται μόνο μὲ κάλπες καὶ τὴν ἀπόκτηση ἰσχυρᾶς πολιτικῆς κυβερνήσεως, γιὰ τὴν ἐμπνευση ἐμπιστοσύνης.