Ὕβρις στὴν μνήμη τῶν νεκρῶν

Οἱ δηλώσεις τοῦ ἀγενέστατου ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας, «39 εἶναι οἱ νεκροί, δὲν εἶναι καὶ καταστροφή», ἀποτελοῦν τὴν χειρίστην ὕβριν στὴν ἑλληνικὴ ζωή∙ «ὁ νεκρὸς δεδικαίωται», στὴν παράδοσή μας καὶ εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἡ ἀπόδοση τιμῆς στὴν μνήμη του, ἀνεξαρτήτως τῆς ζωῆς του. Οἱ δηλώσεις, γιὰ τὰ θύματα τῆς γρίπης, εἶναι συνέχεια ἐκείνων γιὰ τοὺς νεκροὺς στὸ Μάτι∙ καὶ τότε εἶχε διαπρέψει γιὰ τὶς ὕβρεις του. Ἀποδεικνύεται ὅτι ἀποτελεῖ τρόπο ζωῆς καὶ χαρακτηριστικὸ τῶν Συριζαίων ἡ περιφρόνηση κάθε ἀξίας τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ ἡ προσπάθεια ἐπιβολῆς κυνικῆς νοοτροπίας καὶ ἀποχαυνώσεως τοῦ λαοῦ. Ὁ Ναπολεοντίσκος τὰ ἀποδέχεται, γιατὶ τὸν ἐκφράζουν. Ἡ Θεία Δίκη εἶναι ὁλοζώντανη καὶ πληρώνονται αὐτά.