Ἀνακατατάξεις στὴν Εὐρώπη

Οἱ πολιτικὲς ἀνακατατάξεις στὴν Εὐρώπη εἶναι βαθύτατες καὶ καταγράφονται σὲ ὅλες τὶς χῶρες της∙ ἀριστερὰ κινήματα, Ποδέμος, Πέντε Ἀστέρια, ΣΥΡΙΖΑ -ἂν καὶ αὐτὸς καὶ γιὰ τὸν ἔμφυτο φασισμό του- βυθίζονται, μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ χρηματοδοτήσεις τους ἀπ’ τὸν Μαδοῦρο, ἐνῶ βλέπουν ὅτι ἐξαχνοῦται καὶ ἡ ἰδεολογική τους ἀπήχηση, μὲ κύρια δυναμικὴ τὴν ἀπόρριψη τῆς ἀντιευρωπαϊκῆς πολιτικῆς τους κατὰ τοῦ εὐρώ∙ ἀντίστοιχη ἀλλαγὴ συμβαίνει καὶ στὶς ἀκροδεξιὲς δυνάμεις, διότι κι αὐτὲς ἐγκαταλείπουν τὸν εὐρωσκεπτικισμό τους, μαζὶ μὲ τὴν δημόσια τουλάχιστον ἀμερικανικὴ ὑποστήριξη, καὶ ἀποδέχονται τὴν στήριξη τῆς Εὐρωζώνης. Αὐτὰ συμβαίνουν τοὺς τελευταίους μῆνες καὶ συμπληρώνονται μὲ τὸ Brexit καὶ τὴν ἀπώλεια τῆς βρεταννικῆς ἐπιρροῆς στὴν γηραιὰ ἤπειρο∙ παρ’ ὅλο ὅτι ὁ χρόνος μέχρι τὶς εὐρωεκλογὲς εἶναι σύντομος, οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς παρακολουθοῦν τὶς ἐξελίξεις καὶ ἀναζητοῦν τὸ νέο πολιτικὸ σκηνικὸ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου. Ὅλοι τους σχεδὸν ἀποφεύγουν τὶς προβλέψεις.