ΗΠΑ, πυκνὲς διαβουλεύσεις

Οἱ διαβουλεύσεις στὴν Οὐάσιγκτον, μεταξὺ προέδρου καὶ Δημοκρατικοῦ Κογκρέσσου, εἶναι πυκνότατες, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποφυγὴ ἐντὸς τριμήνου δευτέρας διακοπῆς τῆς χρηματοδοτήσεως τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ προϋπολογισμοῦ∙ οἱ δύο πλευρὲς ἐμφανίζονται ἀνυποχώρητες, ὄχι τόσο γιὰ τὸ ὕψος τῶν κονδυλίων, διότι πρόκειται στὴν πράξη γιὰ ἐλάχιστα ποσά, ὅσο γιὰ τὸν πολιτικό τους ἀνταγωνισμό. Ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἀρνεῖται τὴν χρηματοδότηση τοῦ συστήματος ὑγείας καὶ οἱ Δημοκρατικοὶ τὸ τεῖχος στὰ σύνορα τοῦ Μεξικοῦ∙ ἀλλά, πίσω ἀπ’ αὐτὰ βρίσκεται ἡ ἀναμέτρηση γιὰ τὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τοῦ 2020 καὶ γιὰ τὴν ζημία ποὺ ὑφίσταται τὸ κύρος τοῦ προέδρου, ἀπ’ τὴν διελκυστίνδα αὐτήν. Ἀπέναντί τους βρίσκεται ἡ πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ τάξη ἡ ὁποία βλέπει τὴν ἀπαξίωση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὸ ἐξωτερικό, ὄχι μόνο ὡς ἀπήχηση τῶν ἀντεγκλήσεων, ἀλλὰ καὶ ὡς ματαίωση, μὲ τὴν προηγούμενη διακοπή, πολλῶν διπλωματικῶν ἀποστολῶν∙ ὑπονομεύεται ὁ ἡγετικός τους ρόλος ὡς μεγάλης δυνάμεως.