Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, καθὼς δὲν βλέπουν κλιμάκωση τοῦ ἐμπορικοῦ πολέμου∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1292 δολλάρια καὶ 124,7050 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1306,75, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 62,80. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὶς τοποθετήσεις τους καὶ ἑστιάζουν τὴν προσοχή τους στὴν Ἀσία∙ στὴν Κίνα ἐπιστρέφουν οἱ ταξειδιῶτες ἀπ’ τὶς πατρογονικές τους ἑστίες στὶς μόνιμες κατοικίες τους, ἀφοῦ γιόρτασαν μὲ τοὺς γονεῖς τους τὸ βουδιστικὸ νέο ἔτος. Ὑπολογίζεται ὅτι ἔγιναν 513 ἑκατομμύρια σιδηροδρομικὰ δρομολόγια καὶ ἀγορὲς ὕψους 150 δις δολλαρίων, μὲ ὀκτακόσια ἑκατομμύρια ταξειδιῶτες∙ οἱ Κινέζοι δέχονται τὸ κομμουνιστικὸ σύστημα, ἀλλὰ ἐλάχιστα παρακολουθοῦν τὴν ἰδεολογία του∙ οἱ μακραίωνες παραδόσεις τους τιμοῦνται κατὰ κόρον, μετὰ τὶς μεγάλες μεταρρυθμίσεις πρὸ τεσσαρακονταετίας τοῦ Ξὶ Τζίπνγκ, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μάο Τσετούνγκ. Ἄλλωστε αὐτὸν τιμοῦν ἰδιατέρως ὅλοι τους κι ἀφήνουν στοὺς ἡγέτες τους τὸν μεγάλο τιμονιέρη.