Ἐκποίηση ψήφου βουλευτοῦ

Ἡ συστηματικὴ ἐπίδειξη ἀπὸ «ἀνεξάρτητους» βουλευτὲς ὅτι, «ψηφίζουν προκαταβολικὰ» κάθε κυβερνητικὸ νομοσχέδιο, δὲν ἔχει προηγούμενο στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία∙ ὁ βουλευτὴς ψηφίζει κατὰ συνείδηση καὶ ἀφοῦ λάβει γνώση τοῦ ἀντικειμένου τῆς ψήφου, τοῦ τί ἔχει εἰσαχθεῖ πρὸς συζήτηση στὴν Βουλή. Ἐὰν ἐκποιεῖ ἐκ τῶν προτέρων τὴν ψῆφο του, ἀκόμη κι ἂν ἀνήκει στὸ κυβερνῶν κόμμα, τότε καταπατεῖ τὴν ἱερότητά της καὶ μαζὶ τὸν ὅρκο του πρὸς τὸ Σύνταγμα, ὁπότε ἴσως ἀποτελεῖ αὐτὸ καὶ αἰτία ἀκυρώσεως τῶν σχετικῶν νόμων∙ στὴν πράξη ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιδιώκει τὴν ἐπιβολὴ τῆς κυνικῆς νοοτροπίας στὴν χώρα καὶ τὴν πλήρη ἀποχαύνωση τοῦ λαοῦ μας. Δὲν γίνεται τυχαία, ἀλλὰ ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς προδοσίας στὸ Μακεδονικὸ καὶ τῆς ἐπιχειρουμένης στὰ ἄλλα ἐθνικὰ θέματα. Θὰ δοῦμε πολλὰ ἀκόμη…