Γαλλοαυστραλιανὴ συμφωνία

Ἡ συμφωνία, Γαλλίας καὶ Αὐστραλίας, ὕψους 31 δις εὐρώ, γιὰ τὴν πώληση δώδεκα συγχρόνων ὑποβρυχίων, εἶναι ἡ μεγαλύτερη πολεμικὴ σύμβαση ποὺ ἔχει ὑπογράψει τὸ Παρίσι∙ τὰ ὑποβρύχια τύπου Μπαρακοῦντα, θεωροῦνται τὰ καλύτερα γιὰ μεγάλους ὠκεανοὺς καὶ οἱ Γάλλοι ἐξασφάλισαν τὴν παραγγελία, παρὰ τὸν ἀνταγωνισμὸ μὲ τοὺς Γερμανοὺς καὶ τοὺς Σουηδούς. Ἡ συμφωνία προβλέπει τὴν κατασκευὴ ὁλοκλήρου νέου ναυπηγείου στὴν Ἀδελαΐδα, γιὰ τὴν παραγωγὴ τῶν σκαφῶν, ἐνῶ ἡ Γαλλία θὰ προσφέρει τὴν τεχνικὴ βοήθεια καὶ τὸν ἀναγκαῖο σχεδιασμό∙ ἡ μεγάλη αὐτὴ παραγγελία ἔδωσε ἀνάσα ζωῆς στὰ γαλλικὰ ναυπηγεῖα καὶ στὶς ἐξαγωγὲς πολεμικοῦ ὑλικοῦ τῆς χώρας, καθὼς ὑστερεῖ σημαντικά, ἀπέναντι στοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ στοὺς Ρώσους. Ταυτοχρόνως θεωρεῖται καὶ βοήθεια στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀμυντικὴ βιομηχανία, στὰ πλαίσια τῆς ἑνιαίας στρατηγικῆς της στὴν ἤπειρο.