Ἀπροκάλυπτος ὁ κυνισμὸς

Οἱ ζημίες στὴν βαθύτατα τραυματισμένη οἰκονομία, ἀπ’ τὴν προσφυγὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν πόλωση, καταγράφονται ἤδη στὴν ἀγορά∙ ἡ ρευστότης ἔχει ἐξαφανισθεῖ ἀπὸ καιρό, ἐνῶ μεταρρυθμίσεις καὶ προαπαιτούμενα ἀναβάλλονται γιὰ τὸ ἀπώτερο μέλλον. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν πεισθεῖ ἀπολύτως, ὅτι ἡ κυβέρνηση δὲν πρόκειται νὰ τηρήσει τὸν λόγον της∙ ἀλλά, καὶ αἰσθάνονται ἀποδεσμευμένοι ἀπ’ τὶς ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις, μετὰ τὴν προδοσία στὸ Μακεδονικό. Τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα περνάει σὲ δεύτερη μοῖρα κι ὁ πρωθυπουργὸς ἐγκαθίσταται μονίμως στὸ καθαρτήριο, μετὰ καὶ τὶς ἀποκαλύψεις τῶν σχέσεών του μὲ τὸν Μαδοῦρο∙ ἕνα εἶναι δεδομένο, δὲν διαθέτει πολιτικὴ στήριξη ἀπὸ καμμία εὐρωπαϊκὴ δύναμη, ἐνῶ ὁ Μάνφρεντ Βέμπερ φέρεται ὡς ὁ ἀδιαμφισβήτητος νικητὴς τῶν εὐρωεκλογῶν, μὲ τὴν Νέα Δημοκρατία μὲ ὑψηλότερο ποσοστό.