Πόλωση κατὰ ἀποσυνθέσεως

Τὴν πόλωση ἐπιλέγει ὁ Ναπολεοντίσκος γιὰ ἀνακοπὴ τῶν πολλῶν ἐκδηλώσεων ἀποσυνθέσεως τοῦ κόμματός του, καὶ τὴν πολιτικὴ ἐπιβίωσή του, χρησιμοποιώντας ἀκόμη καὶ τὸν ρυθμιστὴ τοῦ πολιτεύματος∙ ἡ ἐπιχείρηση ἐγκλωβισμοῦ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, γιὰ τὴν ἐπανεκλογή του καὶ τὴν ἔμμεση ἀπαλλαγὴ καὶ τοῦ ἰδίου ἀπ’ τὴν λογοδοσία, ἀπέτυχε παταγωδῶς. Ὁ ἀντίπαλος προσπέρασε εὐπρεπῶς τὴν πρόκληση κι ἄφησε τὸ θέμα νὰ τὸ κρίνει ὁ ἑλληνικὸς λαός, μὲ τὴν ψήφο του στὶς κάλπες∙ ἀλλὰ εἶναι δεδομένη ἡ καταπόντιση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, χωρὶς κομματικὸ μηχανισμὸ καὶ ἄπειρες δυσκολίες στὴν συμπλήρωση καὶ τῶν βουλευτικῶν του ψηφοδελτίων, ὅταν στὶς μυστικὲς δημοσκοπήσεις του κατρακυλάει στὰ ὅρια τοῦ μονοψηφίου ἀριθμοῦ. Οἱ διαφωνίες κάποιων βουλευτῶν του δημοσίᾳ καὶ πολλῶν περισσοτέρων στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς, κατὰ τῆς πολιτικῆς του, ὀφείλονται στὴν ἀναζήτηση τῆς προσωπικῆς ἐπιβιώσεώς των∙ τὸ ἐὰν πετύχουν, εἶναι ἄλλο θέμα, «ὁ πνιγμένος ἀπ’ τὰ μαλλιὰ πιάνεται».