Ἀποκαλυπτικὲς προχειρότητες

Οἱ προχειρότητες στὴν διαχείριση τῆς ἐξουσίας ἀπ’ τὸν ἀριστερόστροφο φασισμὸ εἶναι ἀτελείωτες, ὄχι μόνο στὰ ἐθνικὰ θέματα, ἀλλὰ καὶ στὰ ἁπλὰ καθημερινά∙ προχώρησαν στὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας, διότι αὐτὲς ἦταν οἱ ἀτλαντικὲς ἐντολὲς τὶς ὁποῖες οὔτε διανοοῦνται νὰ ἀμφισβητήσουν, ἐνῶ ἔχουν θέσει στὸ περιθώριο τὴν ἄξια διπλωματικὴ ὑπηρεσία καὶ τοὺς ἐπίσης ἄξιους ἀξιωματικοὺς τοῦ στρατεύματος. Ἀλλά, καὶ σὲ τρέχοντα θέματα τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς συλλαμβάνονται ἀδιάβαστοι καὶ προχειρολόγοι∙ ἔτσι, ὁ συνεταιράκιας τοὺς ἐκθέτει ἀνεπανόρθωτα, διότι ἀποδεικνύει, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Συντάγματος καὶ τοῦ Κανονισμοῦ τῆς Βουλῆς, ὅτι εἶναι ἀντισυνταγματικὴ ἡ ὁρκωμοσία τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, ὡς βουλευτοῦ τῆς Β’ Ἀθηνῶν καὶ ἡ ἐπ’ ἄπειρον ἐξουσιοδότηση τῆς ψήφου τῶν βουλευτῶν…