Ἁπτὴ ὁμολογία συντριβῆς

Σὲ ἁπτὴ ὁμολογία συντριβῆς στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς προέβη ἡ κυβέρνηση, μὲ τὴν ὑπαναχώρησή της, ὡς πρὸς τὴν ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 32 τοῦ Συντάγματος, γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας∙ ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἀπείλησε στὴν Βουλή, ὅτι μπορεῖ μερικὲς δεκάδες κυβερνητικῶν βουλευτῶν, νὰ τὴν καταψηφίσουν, παρὰ τὴν ρητὴ συμφωνία μὲ τὴν Νέα Δημοκρατία, ὥστε νὰ προκαλέσουν νέες ἐκλογὲς σὲ ἕναν χρόνο. Στὴν συνέχεια ἀνακάλεσε, ὅταν τοὺς ὑπενθύμισαν, ὅτι αὐτὸ σημαίνει, ἀναγνώριση πολιτικῆς συντριβῆς στὶς κάλπες, τὸ ὁποῖο γίνεται καταπόντιση, ὅταν τὸ χωνέψει ὁ κόσμος∙ ἡ παράκρουση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸ ἀποκορύφωμά της. Οἱ ἐντολὲς δίδονται ἀπ’ τὸν ἴδιο, ἀνάλογα μὲ τὴν διανοητική του κατάσταση τὴν κάθε στιγμή…