Ὑποψήφιοι γιὰ εὐρωεκλογὲς

Σὲ τρεῖς μῆνες διεξάγονται οἱ εὐρωεκλογὲς καὶ τὰ περισσότερα εὐρωπαϊκὰ κόμματα, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Μάνφρεντ Βέμπερ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ, δὲν ἔχουν ἐκλέξει τοὺς ὑποψηφίους τους∙ ἀπεικονίζει, κατὰ τοὺς ἔγκυρους παρατηρητές, τὶς ριζικὲς ἀλλαγὲς στὸ εὐρωπαϊκὸ πολιτικὸ σκηνικό. Οἱ Σοσιαλδημοκράτες βρίσκονται σὲ ἀπότομη πτωτικὴ πορεία κι ἐμφανίζονται ἀδύναμοι γιὰ ἑνιαία παρουσία, διότι φοβοῦνται ὅτι μπορεῖ νὰ χάσουν καὶ τὴν δεύτερη θέση∙ οἱ Φιλελεύθεροι εἶναι διχασμένοι, διότι καὶ οἱ Ρεπουμπλικανοὶ τοῦ Μακρὸν τῆς Γαλλίας δὲν ἔχουν ἀποφασίσει∙ τὰ ἀριστερὰ κόμματα, πέραν τῶν ἀγεφύρωτων διαφωνιῶν τους, ἀντιμετωπίζουν καὶ τὴν ἀνοχὴ ἢ προτίμηση τῶν Εὐρωπαίων πρὸς τὸ εὐρώ, ὁπότε χρειάζονται νέες ἰδεολογικὲς κατευθύνσεις∙ σὲ ἀντίστοιχη μὲ τὸ ἑνιαῖο νόμισμα κατάσταση βρίσκονται καὶ τὰ ἀκροδεξιὰ κόμματα, τὰ ὁποῖα ἐπιδιώκουν καὶ τὴν ἐμφανῆ ἀπεξάρτησή τους ἀπ’ τοὺς ἀμερικανικοὺς μηχανισμούς. Τελευταῖα πρέκυψε καὶ ὁ Μαδοῦρο, μὲ τὶς διασυνδέσεις του, μὲ ΣΥΡΙΖΑ, Ποδέμος, ἄλλους.