Αὐστηρὲς προειδοποιήσεις

Οἱ αὐστηρότατες προειδοποιήσεις γιὰ τὴν ἄτακτη ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση πολλαπλασιάζονται στὴν Βρεταννία∙ ὁ πρόεδρος τῆς Τραπέζης τῆς Ἀγγλίας ἐπισήμανε στὶς παραγωγικές της τάξεις τὶς δραματικὲς συνέπειές της, ἐνῶ ἡ FORD δεσμεύθηκε ὅτι θὰ κλείσει τὰ ἐργοστάσιά της, δηλαδὴ ἀπόλυση 13000 ἐργαζομένων, καὶ θὰ μεταφερθεῖ ἀλλοῦ. Ὁ Μὰρκ Κάρνεϋ ἐκπροσωπεῖ τὸν σοβαρώτερο θεσμὸ τῆς οἰκονομίας της, ὁ ὁποῖος σπανίως ἐκφέρει δημόσια γνώμη, ἀλλά, ὅταν τὸ πράττει αὐτὴ ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα∙ οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες διαπιστώνουν αἰσθητὴ χαλάρωση ἀκόμη καὶ στὸ Σίτυ, μὲ τὴν ἐμφανῆ ὑποχώρηση τῆς νευρικότητος καὶ τῆς σπουδῆς, ποὺ τὸ χαρακτήριζε πάντοτε. Σὰν κάτι νὰ ἔχει σπάσει κι οἱ συνδιαλλασσόμενοι κινοῦνται μὲ ἄλλους ρυθμούς, ἐνῶ εἶναι συνέχεια γεμᾶτα κόσμο τὰ καφὲ καὶ τὰ μπὰρ τῆς περιοχῆς, ἀκόμη καὶ σὲ ὥρα αἰχμῆς∙ πολλοὶ ἀμφιβάλλουν τὸ ἐὰν ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ εἶναι γνωστὴ λίγη ἀπόσταση πιὸ κάτω στὸ Γουεστμίνιστερ.