Πρῶτα σήματα ἀπειθαρχίας

Τὰ πρῶτα σήματα σοβαρῆς ἀπειθαρχίας ἀπευθύνθηκαν πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο τὶς τελευταῖες μέρες, σοβαρὰ κι ὄχι τὰ ἐπιφανειακὰ τῆς προηγούμενης ἐποχῆς∙ ὁ τέως ὑπουργὸς Δικαιοσύνης διαφώνησε, μὲ τὴν ἐπίσημη ἑρμηνεία, ὅτι οἱ προτάσεις γιὰ τὸ περιεχόμενο τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος δεσμεύουν καὶ τὴν ἑπόμενη Βουλή, ὄχι μόνο ὡς πρὸς τὰ ἄρθρα∙ ὁ τέως Παιδείας διαφώνησε μὲ τὴν συμφωνία μὲ τὴν ἐκκλησία γιὰ ὅλα της. Οἱ λόγοι εἶναι σαφέστατοι∙ γνωρίζουν, ὅτι ἔρχεται ἡ πολιτικὴ κατάρρευση καὶ μεγάλη ἧττα στὶς κάλπες, ὁπότε ἐπιχειροῦν καλλιεργῆσαι τὴν ἑπόμενη μέρα γιὰ τοὺς ἴδιους, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Βουλῆς∙ ἄλλωστε, σύμφωνα μὲ ἔγκυρες πληροφορίες, ἐπιχειροῦν τὴν προσέγγιση πολλῶν δυσαρεστημένων στελεχῶν ποὺ ἔχουν ἀποχωρήσει ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἀμφίβολο, ἀλλὰ δὲν ἔχουν ἄλλη λύση.