Δανεισμὸς ἰδιωτικοῦ τομέως

Πρόσφατη ἔκθεση ἀμερικανικῶν τραπεζῶν ἀποκάλυψε, ὅτι τὸ ἰδιωτικὸ χρέος τῆς χώρας ἀνέρχεται σὲ 13,5 τρις, ὅσο δηλαδὴ περίπου ἦταν, ὡς ἀναλογία τοῦ ΑΕΠ, συνολικὰ στὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων∙ ἡ εἴδηση δὲν κυκλοφόρησε καὶ πολύ, περισσότερο στὸν ἀτλαντοκρατούμενο ἀριστερὸ τύπο μας. Μάλιστα, προσθέτουν, ὅτι στὸ ποσὸ αὐτὸ πρέπει νὰ προστεθεῖ καὶ τὸ δημόσιο χρέος της, ἤτοι τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως, τῶν πολιτειῶν, τῶν δήμων καὶ τῶν δημοσίων ὀργανισμῶν κοινῆς ὠφελείας καὶ ἄλλων∙ οἱ ἐκτιμήσεις τῶν εἰδικῶν ἀναφέρουν ὅτι στὸ σύνολο τὸ χρέος εἶναι πολλαπλάσιο κι ἀπ’ τὰ μεγαλύτερα στὸν κόσμο, χωρὶς φυσικὰ νὰ συνεκτιμᾶται τὸ ἐξωτερικὸ χρέος, δηλαδή, τὰ κρατικὰ ὁμόλογα σὲ τρίτες χῶρες καὶ τὰ διαθέσιμα σὲ δολλάρια. Ὅλα μαζὶ δίδουν ἄλλη εἰκόνα γιὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες.