Ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος

Ἡ δεύτερη ψηφοφορία γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος εἶναι ἡ κρίσιμη, διότι θὰ ἀποφασισθεῖ τὸ ἐὰν θὰ λάβουν τὴν πλειοψηφία τῶν 180 βουλευτῶν, οἱ ἴδιες διατάξεις μὲ τὴν προηγούμενη ψηφοφορία∙ ὅλα θὰ κριθοῦν ἀπ’ τὴν στάση τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι εἶναι πολλὲς οἱ πληροφορίες ποὺ λένε, ὅτι στὸ ἄρθρο 86, τῆς εὐθύνης τῶν ὑπουργῶν, μᾶλλον σχεδιάζεται ἀλλαγὴ στάσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὥστε νὰ μὴν ἐξασφαλίσει τρία πέμπτα καὶ νὰ χρειάζεται ἁπλὴ πλειοψηφία στὴν ἑπόμενη Βουλή. Πολλοὶ ὑπουργοί, ἀπ’ τὸν χαμερπῆ Κρητικό, μέχρι τὸν πρωθυπουργό, γνωρίζουν, ὅτι θὰ παραπεμφθοῦν ὁπωσδήποτε ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία∙ ζητοῦν, λοιπόν, ὡς ἐλάχιστη ἀσπίδα προστασίας τὴν διατήρηση τοῦ σημερινοῦ νόμου, ὥστε νὰ εἶναι ἀρκετὰ δύσκολη ἡ παραπομπή τους. Στοὺς διαδρόμους κυκλοφοροῦν καὶ ἄλλα, γνωρίζουν ὅσα ἔχουν διαπράξει τὴν τετραετία καὶ βλέπουν τὴν ἐκλογικὴ καταπόντισή τους, ὁπότε, δὲν θέλουν νὰ πᾶνε, «σὰν τὸ σκυλὶ στ’ ἀμπέλι».