Εὐρωατλαντικὴ ἀναμέτρηση

Ἡ εὐρωατλαντικὴ ἀναμέτρηση προσλαμβάνει νέες διαστάσεις, μετὰ τὴν τραγωδία μὲ τὴν Boeing καὶ τὴν ἀπαγόρευση τῶν πτήσεων τῶν ἀεροσκαφῶν της, ποὺ προστίθεται στὴν σύγκρουση γιὰ τὴν Huawei καὶ τὸν Nordstream2∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἔδειξε, ὅτι ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν προστασία τῆς ἀεροπορικῆς της βιομηχανίας, ποὺ εἶναι ὁ κύριος κλάδος ἐξαγωγῶν της μετὰ τὸ πολεμικὸ ὑλικό, ὅπως καὶ γιὰ τὸ φυσικὸ ἀέριο τελευταῖα, παρεμποδίζοντας τὸ ρωσικό. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπάντησαν ἀμέσως, καθηλώνοντας ὅλα τὰ ἀεροσκάφη τῆς Boeing, ἀλλὰ καὶ παραμερίζοντας τὶς πιέσεις γιὰ τὴν Huawei καὶ τὸν ἀγωγὸ Nordstream2∙ τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι στὰ δύο πρῶτα, ἡ Βρεταννία ταυτίσθηκε ἀπολύτως μὲ τοὺς Εὐρωπαίους, παρὰ τὸ πρόβλημα τοῦ Brexit, ὅπως ἔκαναν καὶ ὅλοι οἱ ἑταῖροι, ἀκόμη καὶ ἡ Πολωνία γιὰ τὰ ἴδια. Οἱ ἀψιμαχίες αὐτὲς προδιαγράφουν τὴν πορεία τῶν διαφορῶν στὸ ἐμπόριο∙ οἱ ἀπειλὲς γιὰ δασμοὺς στὰ εὐρωπαϊκὰ αὐτοκίνητα δὲν εἶναι ἐφαρμόζονται εὔκολα.