Βρεταννία, πλῆρες ἀδιέξοδο

Σὲ πλῆρες ἀδιέξοδο βρίσκεται πάλι ἡ Βρεταννία, δεκαπέντε μέρες πρὶν τὸ Brexit, μετὰ τὴν καταψήφιση καὶ τοῦ τελευταίου σχεδίου γιὰ ἐλεγχόμενη ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ἡ Τερέζα Μαίυ περιορίσθηκε σὲ ἀοριστολογίες, μετὰ τὴν ἧττα της, ἐνῶ ὁ Τζέρεμυ Κόρμπιν ζήτησε κάλπες τὸ ταχύτερο δυνατόν. Στὴν Εὐρώπη, ὅλοι ἑτοιμάζονται -ἀκόμη καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ξύπνησε!- γιὰ ἄτακτη ἔξοδο, ἐνῶ ἡ φυγὴ κεφαλαίων καὶ ἑταιρειῶν ἀπ’ τὸ Σίτυ πολλαπλασιάζεται∙ ἡ ἀπάθεια καὶ ἡ ἀδράνεια τῆς πολιτικῆς καὶ πνευματικῆς ἡγεσίας τῆς ἄλλοτε κραταιᾶς ἀλβιώνος ἐντυπωσιάζει τοὺς παρατηρητές. Δίδουν τὴν ἐντύπωση, ὅτι ἔχουν ἐγκαταληφθεῖ στὴν μοῖρα τους καὶ δὲν ἔχουν δυνάμεις ἀντιδράσαι στὶς κακὲς ἐπιλογὲς κάποιων ἡγετῶν τους∙ ὁ ἔγκυρος εὐρωπαϊκὸς καὶ ἀμερικανικὸς τύπος ὑπογραμμίζει τὴν παθητικότητα τοῦ βρεταννικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος πάντα διακρινόταν γιὰ τὴν ἀφύπνισή του καὶ τὶς ἀντιδράσεις του, ὅπως στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Κάτι ἄλλο συμβαίνει…