Σύγκρουση μὲ παρακοιμώμενο

Ἡ ἀνακίνηση θέματος, σχετικὰ μὲ τὴν φαρμακευτικὴ δαπάνη στὴν περίοδο Κώστα Καραμανλῆ, σημαίνει γιὰ τὸν Ναπολεοντίκο ἀνοικτὴ σύγκρουση μὲ τὸν παρακοιμώμενο τοῦ γειτονικοῦ Μεγάρου∙ ὑπουργοὶ Ὑγείας τὴν περίοδο ἐκείνη ἦταν, Νικήτας Κακλαμάνης, Δημήτρης Ἀβραμόπουλος, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ἐνῶ στὴν ΚΥΠ ἦταν ὁ Ρασποῦτιν ὑπουργός του. Ἀλλά, ἡ ὑπουργὸς Ἐργασίας δὲν ρώτησε τὴν τωρινὴ συνάδελφό της, γιὰ τὴν διαχείριση τῶν 241 ἑκατομμυρίων εὐρὼ ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, διότι εἶχε, ὅπως φαίνεται, ἄλλη ἐντολή, τὴν προβολὴ μετώπου κατὰ τῆς δεξιᾶς, ἀκόμη καὶ τῆς καραμανλικῆς, ἄλλο ἄν, Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας εἶναι σήμερα ὁ πανίσχυρος τότε πρῶτος τῇ τάξει ὑπουργός. Τὸ ποῦ θὰ ὁδηγήσει ἡ σύγκρουση εἶναι τὸ ζητούμενο, ἂν καὶ μᾶλλον τὸ παίρνουν πίσω, διότι οἱ ἀχθοφόροι μεγάλων ὀνομάτων ἀποδεικνύονται χειρότερο πρόβλημα.