Ἀφγανιστάν, ἀποχώρηση ΗΠΑ

Οἱ συνομιλίες, Ἀμερικανῶν καὶ Ταλιμπὰν στὸ Κατάρ, γιὰ τὴν εἰρήνευση στὸ Ἀφγανιστὰν ἔχουν σημειώσει ἱκανοποιητικὴ πρόοδο, ἂν καὶ παραμένουν ἀρκετὰ προβλήματα ἄλυτα∙ κύριοι συνομιλητὲς εἶναι ὁ μουλᾶς τῶν Ταλιμπάν, ποὺ ἔχει πρόσφατα ἀπευλευθερωθεῖ ἀπ’ τὶς φυλακὲς τοῦ Πακιστάν, κι ἕνας ἀφγανικῆς καταγωγῆς ἀνώτερος ὑπάλληλος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Ἡ Οὐάσιγκτον ἐπιδιώκει τὴν στρατιωτικὴ ἀποδέσμευσή της ἀπ’ τὴν ὀρεινὴ χώρα, μετὰ ἀπὸ δεκαοκτὼ ἔτη πολέμου καὶ τὴν εἰρηνοποίησή της, ἂν καὶ ἡ σημερινὴ κυβέρνηση τῆς Καμποὺλ δὲν συμμετέχει μέχρι τώρα στὶς συνομιλίες∙ οἱ Ταλιμπὰν ἐλέγχουν τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἐπαρχίας, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλες φυλές, κυρίως στὸν Βορρᾶ καὶ στὴν Ἀνατολή, δὲν συμφωνοῦν μαζί τους καὶ δὲν ἀποδέχονται ἐπιστροφὴ στὸ θρησκευτικὸ καθεστώς. Ἡ συμβιβαστικὴ λύση δὲν φαίνεται καθόλου εὔκολη.