ΣΥΡΙΖΑ, πλῆρες σκορποχῶρι

Σὲ κανονικὸ σκορποχῶρι ἔχει καταντήσει ἡ Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καὶ μάλιστα, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος προειδοποιοῦσε τοὺς βουλευτές, νὰ μὴν φωνάζουν καὶ δίδουν τὴν ἐντύπωση τῆς συντριπτικῆς ἥττας∙ παρόμοια διάλυση δύσκολα πολὺ βρίσκει κανεὶς στὴν κοινοβουλευτική μας ἱστορία. Περίπου καμιὰ δεκαριὰ ζευγάρια ἀντιδικοῦσαν μὲ τὸν πρόεδρό τους ἀκούειν ὡς ἁπλὸς ἀκροατής, ζητώντς μόνοι χαμηλοὺς τόνους, γιὰ νὰ μὴν γίνουν γνωστὰ στοὺς ἀντιπάλους τους∙ Μόνο ὁ Γιωργάκης εἶχε αὐτὴ τὴν τύχη πρὸ ἑπταετίας, ἀλλὰ μὲ πολὺ λιγώτερες ἀντεγκλήσεις, γεγονὸς ποὺ ὁδήγησε τὸ ΠΑΣΟΚ στὸ ἕνα τέταρτο τῶν ψήφων του στὶς κάλπες∙ τὸν ξεπερνάει πλέον στὴν ἐξαφάνιση ὁ ἀριστερόστροφος φασισμός. Γνωστό, «τὸ τέρμα τοῦ κατήφορου εἶναι πάντα ὁ πάτος».