Βρεταννία, ἀδιέξοδη πορεία

Ἡ καταψήφιση, μὲ 334 πρὸς 83, ἀπ’ τὴν Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων, προτάσεως Ἐργατικῆς βουλευτοῦ, γιὰ ἀναβολὴ τοῦ Brexit στὸ μέλλον, γιὰ διεξαγωγὴ δευτέρου δημοψηφίσματος, δευτέρας Ἐργατικῆς, 314 πρὸς 312, τρίτης 318 πρὸς 302, παραπλησίας, τετάρτης, 412 πρὸς 202, αἰτήματος καθυστερήσεως τοῦ Brexit, καταγράφουν ἀδιέξοδη πορεία∙ τὰ ἀποτελέσματα δείχνουν τὴν πλήρη σύγχυσή της, ὡς πρὸς τὴν πορεία της, μὲ πολλὲς σχεδὸν ἀντιφατικὲς ψηφοφορίες. Ὁρόσημο τίθεται ἡ 20η Μαρτίου, πρὶν τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν κουρασθεῖ ἀπ’ τὶς καθυστερήσεις, τὶς ὁποῖες καὶ θεωροῦν κωλυσιεργεία∙ ὁ Ντόναλντ Τοὺσκ ἔχει δεχθεῖ τὴν πρόταση τῆς παρατάσεως, μὲ πολλὲς πιθανότητες ὅμως ἀπορρίψεως ἀπὸ ἀρκετοὺς ἡγέτες∙ γιὰ τὸ Λονδίνο γεννᾶται τὸ ἐρώτημα τῆς συμμετοχῆς ἢ ὄχι στὶς εὐρωεκλογές, 26 Μαΐου, ἐὰν παραταθεῖ ἡ ἔξοδος μέχρι τὸν Ἰούνιο, κι ἔστω γιὰ ἕναν μῆνα. Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας ἡ αἴσθηση τῆς διαλύσεως εἶναι διάχυτη.