Ἐλαφρὰ ἀνοδικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὰ ἀνοδικὲς τάσεις, ὡς διακοπὴ στὶς ἀνάμικτες τῶν τελευταίων ἡμερῶν∙ ὅλα βελτιώθηαν, εὐρώ, 1,1305 δολλάρια καὶ 126,1950 γιέν, χρυσός, 1308,40, πετρέλαιο, 67,92. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐλπίζουν σὲ ἐκτόνωση τῆς κρίσεως στὴν Βρεταννία, μὲ ἀναβολὴ τοῦ Brexit ἐπὶ τρίμηνο τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο. Ἡ κρίση μὲ τὰ Boeing ἐντάσσεται μᾶλλον στὴν καθημερινότητα τῆς οἰκονομίας, ἂν καὶ οἱ καθυστερημένες ἀντιδράσεις τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως σχολιάζονται ἀρκετὰ ἀρνητικά∙ ἡ Οὐάσιγκτον δείχνει ὅτι δὲν ἀσκεῖ πλέον τὸν ρόλο της ὡς κυριάρχου οἰκονομίας, ἢ ὅτι δὲν πιστεύει ὅτι δύναται ἀσκῆσαι ἀκόμη αὐτὸν τὸν ρόλο, κι αὐτὸ θεωρεῖται ἀπὸ ὅλους χειρότερο. Ἡ ὑπόθεση τῆς Huawei στὴν Γερμανία ἐνδιαφέρει διότι, μᾶλλον θὰ τῆς ἐπιτραπεῖ ἡ συμμετοχή της στὸν διαγωνισμὸ γιὰ τὰ δίκτυα πέμπτης γενιᾶς, παρὰ τὶς ἀμερικανικὲς πιέσεις∙ τὸ Βερολίνο γνωρίζει ὅτι ἀντιδρᾶ καὶ ὡς ἡ μεγάλη οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης.