Ἀπολογία παρακοιμώμενου

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ρασποῦτιν στὸν χαμερπῆ Κρητικὸ ἀποτελεῖ σαφέστατη ἀπολογία τῶν διαδρομῶν τοῦ παρακοιμώμενου καὶ τοῦ ἐπιτελείου του∙ ἡ φράση, «πήραμε τὴν κυβέρνηση, ὄχι τὴν ἐξουσία», σημαίνει ὅτι μεθόδευε ὁ ρυθμιστὴς τοῦ πολιτεύματος ἀπ’ τὰ Δεκεμβριανὰ τοῦ 2008, τὴν ἄνοδο τοῦ ἀτλαντόδουλου στὴν ἐξουσία, μὲ τὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας καὶ τὴν ἐπιβολὴ ἀπροκάλυπτου φασισμοῦ στὴν χώρα. Ἡ προστασία τῆς δημοκρατίας ἐπαφίεται πλέον εἰς τὸν πατριωτισμὸν τῶν Ἑλλήνων καὶ μόνο, καὶ ἀνταποκρίθηκαν γενναίως οἱ συμπατριῶτες μας, μὲ τὸν πετροπόλεμο κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ, τῶν ὑπουργῶν του καὶ τῶν βουλευτῶν του, μὲ μοιραία κατάληξη τὸ σκορποχῶρι στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα∙ ὁ ἐκ τοῦ πολιτεύματος φρουρὸς τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν, συνεχίζει ὑπνώττειν μακαρίως καὶ οἱ ἄνθρωποί του στηρίζουν τὸν ΣΥΡΙΖΑ.