Ἀντιδράσεις παροχολογίας

Οἱ ἀντιδράσεις στὴν παροχολογία εἶναι ἄμεσες, ἡ Ἐπιτροπὴ ἐξέφρασε τὶς σοβαρὲς ἐπιφυλάξεις της, γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τους στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, τὸ Χρηματιστήριο κατέρρευσε, τὰ ἐπιτόκια ἐκτινάχθηκαν καὶ ὁ ΣΕΒ καὶ οἱ βιομήχανοι κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου∙ ἡ κυβέρνηση ἔχει καταθορυβηθεῖ, ἔστω κι ἂν λέει ἄλλα δημοσίᾳ, διότι γνωρίζει, ὅτι οἱ πρακτικὲς παρατηρήσεις τῶν Βρυξελλῶν θὰ ἔρθουν μετὰ τὶς εὐρωεκλογές, ἐπειδὴ δὲν τοὺς παίρνει ὁ χρόνος. Ἀλλά, ἀπ’ τὴν ἄλλη, ἂν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ ἐκτιμήσεις καὶ ἡ διαφορὰ εἶναι μεγάλος διψήφιος ἀριθμός, τότε, στὶς ἀναπόφευκτες ἐθνικὲς ἐκλογές, θὰ πᾶνε καὶ μὲ τὴν καταδίκη τῶν Εὐρωπαίων, γιὰ τὴν σπάταλη οἰκονομικὴ πολιτική, καὶ μὲ ἀπειλὴ τετάρτου μνημονίου. Πολλοὶ τοὺς προειδοποιοῦν, ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ πιθανώτερη ἐξέλιξη, μὲ κατάληξη τὰ ἱστορικά τους ποσοστά∙ ἀλλά, ἡ συντριβὴ φέρει μαζί της, δύο πράγματα, τὴν καθαίρεση τοῦ ἀρχηγοῦ καὶ τὴν λογοδοσία γιὰ τὰ πεπραγμένα…