Ἀπεταξάτωσαν τὸν ΣΥΡΙΖΑ

Τὸ κύμα τῆς ἀποκηρύξεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀπ’ τοὺς ὑποψηφίους δημάρχους, γενικεύεται καὶ σχεδὸν μόνον αὐτοὶ τῶν μεγάλων πόλεων παραμένουν ἀκόμα ὑπὸ τὴν κομματικὴ σημαία∙ τὸ φαινόμενο εἶναι πρωτοφανὲς στὴν πολιτική μας ζωή, δέκα μέρες πρὶν τὶς κάλπες, ἀλλὰ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐξαφανίσεως τοῦ ἀριστερόστροφου φασισμοῦ καὶ τοῦ Ναπολεοντίσκου φυσικά. Ἄλλωστε, καὶ προχθὲς στὸ Περιστέρι εἶχε ἀποκλεισθεῖ ἀπ’ τὴν Ἀστυνομία ἡ περιοχή, διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων∙ ταυτοχρόνως ἐμφανίζονται ἀρκετοὶ δημοσκόποι, μὲ προβλέψεις γιὰ μεγάλο διψήφιο ἀριθμὸ τῆς διαφορᾶς τῶν δύο κομμάτων. Στὶς πλατεῖες καὶ στὰ καφενεῖα δὲν ἀκούγεται ἡ λέξη ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ καὶ ἀριστερά∙ ξεχάσθηκαν αὐτά, μαζὶ καὶ ὁ ἀρχηγός τους, δὲν τολμᾶνε νὰ τὸν ἀναφέρουν ὀνομαστικά.