Διαφοροποιήσεις Βρεταννίας

Οἱ διαφοροποιήσεις τῆς Βρεταννίας, ἀπέναντι στὴν εὐρωπαϊκὴ ἑνιαία ἐξωτερικὴ καὶ ἀμυντικὴ πολιτική, πληθαίνουν∙ στὶς Βρυξέλλες ὁ ὑπουργός της Ἐξωτερικῶν ταυτίζεται εὐθέως μὲ τοὺς 27, στὴν ἀπόλυτη καταδίκη τῶν τουρκικῶν προκλήσεων στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ, ἀλλὰ στὴν Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων, ὁ ὑπουργὸς Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων ἀπαντάει στὸν κυπριακῆς καταγωγῆς βουλευτή, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, μὲ μισόλογα, ὅτι πρέπει νὰ ἀποφεύγονται παρεμβάσεις σὲ ἀμφισβητούμενες περιοχές. Ἡ Κύπρος ἐπέδωσε διαμαρτυρία πρὸς τὴν βρεταννικὴ κυβέρνηση καὶ ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης ἔστειλε ἐπιστολὴ στὴν Τερέζα Μαίυ, ἀλλὰ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση σιωπᾶ∙ ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει ἐνοχληθεῖ ἀπ’ τὶς διαφοροποιήσεις αὐτές, καὶ ἔχει κάνει παρατηρήσεις στὸ Λονδίνο, χωρὶς ἀπάντηση∙ τὶς θεωρεῖ σοβαρὲς ἐνδείξεις ἀπομακρύνσεως ἀπ’ τὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτική, σὲ περίοδο ραγδαίων διεθνῶν ἀνακατατάξεων, ἀλλὰ κυρίως ἀμφισβητήσεως τῆς αὐτονόμου παρουσίας τῆς Εὐρώπης στὰ παγκόσμια πράγματα. Οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς πιστεύουν, ὅτι δὲν γίνονται τυχαῖα αὐτά, οὔτε ἡ καθυστέρηση στὸ Brexit εἶναι τυχαία.