Δικτατορικὲς μεθοδεύσεις

Οἱ ὁλοκληρωτικὲς μεθοδεύσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς κατακραυγῆς τοῦ κόσμου ἐναντίον του, ἔχουν ὑπερβεῖ κάθε ἀνεκτὸ ὅριο σὲ δημοκρατικὴ χώρα∙ στὸ διαδίκτυο ἔχουν δημοσιευθεῖ φωτογραφίες, μὲ ἀστυνομικοὺς μὲ πολιτικά, νὰ σέρνουν βίαια διαδηλωτή, γιὰ νὰ μὴν πλησιάσει τὸν πρωθυπουργό, τὴν ὥρα τῆς ὁμιλίας του στὴν Λευκάδα∙ ἄλλες δείχνουν ὑποχρεωτικὴ ἐκκένωση καφενείων καὶ πλατειῶν, κοντὰ στὸν χῶρο ὁμιλίας, μὲ ὑποψία ὅτι, εἶναι δυνητικοὶ διαδηλωτές. Αὐτὰ δὲν ἔχουν γίνει μόνο στὴν Λευκάδα, ἀλλὰ σὲ κάθε συνοικία ἢ πόλη ποὺ προγραμματίζεται ἐπίσκεψή του∙ παρόμοια σὲ περίοδο δημοκρατίας δὲν ἔχουν γίνει, ὅταν ἀκόμη καὶ ἡ χούντα τοῦ ψυχοπαπποῦ του τὰ ἀπέφευγε. Θυμίζουμε, ὅτι προσωπικὸς φρουρὸς τοῦ Ἑμμανουὲλ Μακρὸν συνελήφθη καὶ ἐφυλακίσθη, διότι, ἔσπρωξε διαδηλωτή∙ στὴν Ἑλλάδα τοῦ ἀριστερόστροφου φασισμοῦ ἡ δικαιοσύνη δὲν παρεμβαίνει.