Διεθνὴς παρουσία Εὐρώπης, βαθύτατες ἀποκλίσεις

Οἱ βαθύτατες διαφοροποιήσεις στὴν ἑνιαία ἐξωτερικὴ καὶ ἀμυντικὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρώπης καταγράφονται στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ, δηλαδὴ στὴν προστασία τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, ἤτοι τῶν ἑλληνικῶν, καθὼς εἶναι τὰ μόνα ποὺ ἀπειλοῦνται. Ἡ Γαλλία ἔσπευσε ὑπογράψαι ἀμυντικὴ συμφωνία μὲ τὴν Κύπρο καὶ ἀποστεῖλαι τὸν στόλο της στὴν περιοχή, ἐνῶ ἡ Βρεταννία ἐπιμένει στὴν πολιτική της, ἀμφιβολιῶν γιὰ τὴν ΑΟΖ τῆς μεγαλονήσου∙ Παρίσι, Βερολίνο καὶ Βρυξέλλες συμφωνοῦν πλέον, ὅτι δὲν ὑπάρχει κοινὴ γλῶσσα στὰ διεθνῆ θέματα μὲ τὸ Λονδίνο∙ ἄλλωστε καὶ στὴν ὑπόθεση τοῦ Nordstream2, ἡ Μπούντεστανγκ ἀπάντησε στὸ Κογκρέσσο, ὅτι ἡ κατασκευή του εἶναι ἐσωτερικὴ γερμανικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ ὑπόθεση κι ὅτι δὲν εἶναι αὐτὲς ἀμερικανικὴ ἀποικία. Οἱ Ἄγγλοι οὐδέποτε στήριξαν τὸν ἀγωγό∙ ἀντιθέτως πρωτοστατοῦν στὴν πρόκληση ἐμποδίων.