Ἀποδοκιμασία ἀπὸ Εὐρώπη

Στὴν ἄμεση καὶ εὐθεῖα ἀποδοκιμασία τῶν παροχῶν προχώρησε τὸ Γιούρωγκρουπ, στὴν χθεσινὴ συνεδρίασή του, μὲ τὸν Ὄλαφ Σὸλτζ προειδοποιεῖν νὰ μὴν διαταραχθεῖ ἡ ἔξοδος στὶς ἀγορές∙ ἀλλὰ αὐτὴ ἔχει ἤδη ἀναβληθεῖ, ἐνῶ καὶ ὁ τσιπρόπληκτος Ἐπίτροπος ἐπισήμανε τὶς ἐπιπτώσεις στὴν δημοσιονομικὴ σταθερότητα. Στὴν Βουλὴ ὅμως ἔβρεχε τροπολογίες, μὲ παροχὲς σὲ ὅποιον τὶς ζητοῦσε καὶ στὴν Θεσσαλονίκη ἐγκαινιάσθηκαν οἱ συρμοὶ τοῦ μετρό, μὲ βόλτες τῶν ἐπισήμων ἐν ἀκινησίᾳ∙ ἡ ἀποκήρυξη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπὸ ὑποψήφιους δημάρχους πολλαπλασιάζεται, ἐνῶ τὸ ζητούμενο στὶς λαϊκὲς συνοικίες κυρίως εἶναι ἡ παρουσία τους στὶς πλατεῖες καὶ στὰ καφενεῖα, καθὼς καὶ τὰ περισσότερα ἐκλογικὰ κέντρα εἶναι κλειστά, ἀκόμη καὶ τὰ βραδάκια∙ γιὰ τὶς εὐρωεκλογὲς ἡ ἐξαφάνιση εἶναι γενική, ἐκτὸς ἀπ’ τὶς ἐμφανίσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου σὲ κάποια νυκτερινὰ κέντρα, μὲ «ἐκλεκτὴ» πελατεία, ἀλλὰ καὶ διαρροὴ τῶν τυχὸν τρίτων, μόλις διαπίστωσαν τὴν εἰσβολὴ τῶν ἀνδρῶν ἀσφαλείας του.