Προεκτάσεις παρακρατικῶν

Οἱ προεκτάσεις τῶν παρακρατικῶν ἔχουν καταθορυβήσει τὸ Μέγαρο Μαξίμου καὶ τὸν ἀνθύπατο∙ διαπιστώνουν ὅτι, ὁ ἀντίκτυπός τους εἶναι πολὺ ἀρνητικός, μὲ τὴν ἐξαγρίωση τῶν νομίμων πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε ἀνέχθηκαν παρόμοια παραβίαση τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων καὶ ἐπὶ δικτατορίας. Ὅλοι ἔχουν πεισθεῖ πλέον, ὅτι οἱ διακλαδώσεις τῆς τρομοκρατίας κινοῦνται ἀπ’ τοὺς παρακρατικοὺς καὶ διαθέτουν προσβάσεις στὶς ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες∙ ὁ ἀνθύπατος ἔσπευσε χθὲς διευκρινίσαι, ὅτι, «ὁ Κουφοντίνας δὲν εἶναι Ρομπὲν τῶν δασῶν», ἀλλὰ οἱ ὑποστηρικτές του Ρουβίκωνες καὶ παιδιαρίζοντες τῆς πρεσβείας, τί εἶναι; Δὲν τὸ διευκρίνισε, διότι, λέγεται, ὅτι οἱ ἐπικρίσεις ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον ἦταν πολὺ αὐστηρές. Καλά, θεμιτὴ εἶναι ἡ στήριξη τῆς πιὸ ἀμερικανόδουλης κυβέρνησης στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ ἡ ἀξιολόγηση τῶν ἀντιδράσεων τῶν Ἑλλήνων∙ δὲν εἶναι ὅλοι τους τόσο δουλικοί, ὅσο ὁ Ναπολεοντίσκος. Ἔχουν πλήρη συναίσθηση τῆς ἐθνικῆς προδοσίας στὴ Μακεδονία καὶ ἀπέναντι στὴν Τουρκία.