Πλήρης στήριξη ἀνθυπάτου

Ὁ ἀνθύπατος ἔχει ἀποδυθεῖ σὲ πολύπλευρο ἀγῶνα γιὰ τὴν στήριξη τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὥστε νὰ ἐξασφαλίσει ἀνεκτὴ ἧττα στὶς κάλπες, ὅπως ἐκμυστηρεύονται στὸ Κολωνάκι πολλοὶ «εἰδήμονες» τῶν πολιτικῶν πραγμάτων∙ ἡ δήλωσή του δικαιολογίσεως τῆς ἐπιθέσεως τῶν Ρουβικώνων κατὰ τῆς οἰκείας του μπορεῖ νὰ ἑρμηνευθεῖ ὡς πράσινο φῶς στὶς ἀντίστοιχες κατὰ τῶν πολιτικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ ὡς ἀνοχὴ στὰ ἄντρα τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν στὰ Ἐξάρχεια καὶ στὰ Πανεπιστήμια. Στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους συζητήθηκε εὐρύτατα καὶ δὲν βρῆκε εὐμενῆ ἀπήχηση∙ πολλοὶ διπλωμάτες διερωτῶντο, ἂν θὰ ἔκανε τὴν ἴδια δήλωση, γιὰ ἀντίστοιχη ἐπίθεση σὲ πρεσβεία στὴν Οὐάσιγκτον, ἐκτὸς κι ἄν, λέγανε, ἔχει ἄλλη κυβέρνηση ἡ Ἑλλάδα, μὲ ἀνοχὴ σὲ ὅλα.