Προειδοποιήσεις Στουρνάρα

Οἱ προειδοποιήσεις τοῦ Γιάννη Στουρνάρα, γιὰ τὸν κίνδυνο ἐκτροπῆς ἀπ’ τὴν δημοσιονομικὴ σταθερότητα, σχολιάσθηκαν εὐμενῶς ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, καθὼς παρόμοια ἦταν τὰ σχόλια καὶ τοῦ ΣΕΒ, ἐνῶ αὐστηρότερες ἦταν οἱ παρατηρήσεις στὸ Γιούρωγκρουπ∙ ὁ κεντρικὸς τραπεζίτης γνωρίζει καλύτερα ἀπὸ κάθε ἄλλον τὴν κατάσταση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ὅπως καὶ τὶς ἀπόψεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, ἐνῶ ἔχει συγκρουσθεῖ ἐπανειλημμένα μὲ τὴν κυβέρνηση γιὰ τὴν οἰκονομική της πολιτική, καὶ περισσότερο κατὰ τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2015 καὶ τὴν ὑπονόμευση τοῦ τρίτου μνημονίου ποὺ ἡ ἴδια ἔχει ὑπογράψει. Εἶναι ἐμφανέστατο, ὅτι οἱ παροχὲς δὲν δίδονται μόνο πρὸς ἄγρα ψήφων, ἀλλὰ κυρίως, γιὰ τὴν ναρκοθέτηση τῆς οἰκονομικῆς ἀνατάσεως τῆς χώρας μας.