Εὐρωεκλογές, νέα δυναμικὴ

Οἱ εὐρεκλογὲς δίδουν ἄλλη δυναμικὴ στὴν Εὐρώπη, πρὸς τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἑνοποίησή της, παρὰ τὰ ἀρνητικά, ὅπως τὸ Brexit, ποὺ ἴσως ἀποβεῖ εὐμενὴς παράγων∙ ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων διατηρεῖ τὴν συνοχή του, ἀλλὰ καὶ δίδει τὸ παράδειγμα πρὸς τοὺς ἑταίρους, ὅτι μέσα ἀπ’ τὶς διαφωνίες τους σὲ ἐπὶ μέρους θέματα, ὁδηγοῦνται σὲ πιὸ στέρεες συμφωνίες, ὅπως ὑπογράμμισε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ. Ἡ μεγάλη κατάκτηση εἶναι τὸ εὐρώ, τὸ ὁποῖο ἔχει γίνει ἀποδεκτὸ κι ἀπ’ τοὺς λαϊκιστές, ἀκροδεξιᾶς καὶ ἀκροαριστερᾶς∙ σχεδὸν καμμία πολιτικὴ ὁμάδα τώρα δὲν ἀμφισβητεῖ τὴν Εὐρωζώνη, ὅταν στὶς προηγούμενες ἦταν πολλὲς καὶ πομπώδεις∙ τὸ δεύτερο εἶναι ἡ παράκαμψη τοῦ ρατσισμοῦ, καθὼς καὶ οἱ ἀκροδεξιοὶ ἔχουν ἁπαλύνει ἀρκετὰ τὰ συνθήματά τους∙ τὸ τρίτο, ἡ πεποίθηση ὅλων, στὴν ἀνάγκη ἀποδοχῆς τῆς ἑνιαίας ἐξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς, μὲ ἐμφανῆ τὴν διεθνῆ παρουσία τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὴν προστασία τῶν συνόρων.