Ἰράν, σταδιακὴ ἐκτόνωση

Σὲ σταδιακὴ ἐκτόνωση βαίνει ἡ κατάσταση στὰ στενὰ τοῦ Ὁρμούζ, μετὰ τὶς συναντήσεις στὸ Σότσι τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν μὲ τὸν Ρῶσο πρόεδρο∙ οἱ δύο μεγάλοι συμφώνησαν στὴν ἀποφυγὴ τοῦ πολέμου, ἂν καὶ ἡ Ἀμερική, μὲ τὴν Γερμανία καὶ Ὁλλανδία στὴν συνέχεια, δέχθηλαν τὴν ἀποχώρηση, ὡς μέτρο προλήψεως, τοῦ μὴ ἀναγκαίου στρατιωτικοῦ τους προσωπικοῦ ἀπ’ τὸ Ἰράκ. Γεγονὸς ὅμως εἶναι, ὅτι Κίνα, Εὐρώπη, Ἰνδίες καὶ Πακιστὰν ἦταν ἀντίθετες στὴν ἔνταση στὴν περιοχή, ἂν καὶ τὴν εὐνοοῦσαν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιρᾶτα∙ ἡ πυρηνικὴ συμφωνία διατηρεῖται, ἔστω καὶ χωρὶς τὴν συμμετοχὴ τῆς Ἀμερικῆς, ἂν καὶ ὅλοι πιστεύουν, ὅτι χρειάζεται κάποιες διορθώσεις καὶ μᾶλλον σὲ αὐτὲς θὰ στηριχθεῖ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ἀμερικανικῆς στάσεως. Ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ διαπιστώνει, ὅτι, ἔχει μὲν ἀπήχηση ὁ προστατευτισμὸς καὶ ἡ πόλωση διεθνῶς στὸ ἐσωτερικό, μὲ διατήρηση τῆς δημοτικότητός του, ἀλλὰ αὐτὸ θεωρεῖται μόνο προσωρινό.