Κουκουλοφόροι, ὑπὲρ ΣΥΡΙΖΑ

Στὴν ἀπροκάλυπτη στήριξη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ προβαίνουν πλέον οἱ κουκουλοφόροι, μὲ τὶς ἐπιθέσεις τους κατὰ ἐκδηλώσεων τῆς Νέας Δημοκρατίας, καὶ τὴν ἄνεση τῶν πανεπιστημιακῶν ὀχυρῶν τους∙ ὁ Ναπολεοντίσκος εὐνοεῖ τὶς ἐπιχειρήσεις αὐτές, μὲ φραστικὴ καταδίκη τῶν ὑπουργῶν του, ἀλλὰ χωρὶς τὴν δικαστικὴ παρέμβαση γιὰ τὴν βία κατὰ πολιτῶν σὲ δικές του ὁμιλίες, ὅπως στὴν Λευκάδα. Ἡ ὠμὴ συμπαράσταση τοῦ ἀνθυπάτου δὲν ἐκπλήσσει κανέναν, ἂν καὶ σχολιάζεται ὁ ἀρνητικός της ἀντίκτυπος, καθὼς παράγοντες τῆς πρεσβείας ἐπιχείρησαν ἁπαλύνειν τὸ νόημά της∙ ἡ λογική, ὅτι οἱ παρακρατικοὶ μηχανισμοὶ στρέφονται καὶ κατὰ ἀμερικανικῶν στόχων, μόνο σαρκαστικὰ σχόλια προκαλεῖ. Ὁ ἀριστερόστροφος φασισμὸς εὐνοεῖται ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον, ὅπως καὶ ἡ χούντα στὶς μέρες της∙ καλύτερη ἐξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων τους δὲν θὰ εὕρισκαν ποτέ.