Ὁμολογία ἀπὸ Βρεταννοὺς

Ἡ δήλωση τοῦ Βρεταννοῦ ὑφυπουργοῦ Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων, ὅτι εἶναι ἀμφισβητούμενη ἡ κυπριακὴ ΑΟΖ, ἀποκάλυψε τὶς γνήσεις προθέσεις τῆς χώρας του, ἀλλὰ καὶ τὸ χάσμα τους μὲ τὴν Εὐρώπη∙ ἀπέναντι ἀκριβῶς στὴν φιλοτουρκικὴ πολιτική τους, ἡ Γαλλία ὑπέγραψε συμφωνία ἀμυντικῆς συνεργασίας μὲ τὴν Κύπρο, μὲ ἔμφαση στὸν ναυτικὸ τομέα. Τὸ Παρίσι ἐκφράζει ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη, διότι εἶναι ὁ μόνος ἑταῖρος, μόνιμο μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, καὶ μὲ τὴν TOTAL, μὲ παραχωρήσεις γιὰ ἔρευνες στὰ οἰκόπεδα τῆς μεγαλονήσου∙ ἄλλωστε, πολεμικά της βρίσκονται συνέχεια στὴν περιοχή, ὡς ἔνδειξη εὐρωπαϊκῆς παρουσίας. Τὸ Λονδίνο ἔδειξε, ὅπως σχολιάζεται στὶς Βρυξέλλες καὶ στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες, ὅτι δὲν μετέχει τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνιαίας ἐξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς∙ ταυτίζεται, ἀπολύτως σχεδόν, μὲ τὴν ἀμερικανικὴ στὰ κρίσιμα θέματα.