Οἱ θερινὲς διακοπὲς ἐπιβάλλουν τὴν ἀναστολὴ τῆς ἐπικοινωνίας μας, ὅπως κάνουμε κάθε χρόνο. Σᾶς εὐχόμαστε καλὴ ξεκούραση κι ἐμεῖς θὰ τὰ ξαναποῦμε τὴν Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022.