Αἴγυπτος πρὸς δημοψήφισμα

Τὸ δημοψήφισμα γιὰ τὸ Σύνταγμα στὴν Αἴγυπτο ἀρχίζει μεθαύριο, ἀλλὰ οἱ διαφωνίες κυβερνήσεως καὶ ἀντιπολιτευομένων διευρύνονται, παρὰ τὴν ἤρεμη ἐξέλιξη τῶν προχθεσινῶν ἀντιπάλων διαδηλώσεων· ὁ Στρατὸς διαδραματίζει πλέον οὐσιαστικὸ ρόλο, ἀλλὰ παραιτήθηκε ἀπ’ τὴν προσπάθεια γιὰ συμβιβασμὸ τῶν δύο πλευρῶν. Οἱ ἀντιπολιτευόμενοι ἀνακοίνωσαν, ὅτι θὰ καταψηφίσουν τὸ Σύνταγμα, ἂν καὶ ὑποβλήθηκαν προτάσεις γιὰ ἀποχή, ὁπότε ἡ διαρκείας μιᾶς ἑβδομάδος ψηφοφορία θὰ κρίνει τὶς ἐξελίξεις· ὁ πρόεδρος πάντως ἔχει χάσει τὴν δυναμική του ὁριστικὰ μᾶλλον. Στὴ Δαμασκὸ σημειώθηκαν ἐκρήξεις στὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν καὶ συγκρούσεις στὰ προάστεια, ἐνῶ οἱ περισσότερες δυτικὲς χῶρες ἀναγνώρισαν τὴν ἀντιπολίτευση, ἀλλὰ ἡ Ρωσία χαρακτήρισε ὡς παρακινδυνευμένη τὴν πράξη αὐτὴ καὶ ζήτησε προσοχὴ στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος· ἡ ἰσορροπία δυνάμεων δὲν ἔχει ἀλλάξει ἀρκετὰ μᾶλλον.