Ἐπανεκκίνηση οἰκονομίας

ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἀποτελεῖ τὸ κύριο μέλημα τοῦ πρωθυπουργοῦ, καθὼς γίνεται σήμερα ἡ συνάντησή του μὲ τοὺς δεκαέξι προέδρους τῶν πολυεθνικῶν στὴ χώρα, γιὰ τὴν ἐξέταση τῶν ἐπενδυτικῶν τους προγραμμάτων, ἐνῶ ἐπιταχύνεται ἡ προώθηση τῶν μεγάλων ἔργων καὶ τῆς ἀπορροφήσεως τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων· ἡ ἀξιοποίηση τοῦ ψυχολογικοῦ κλίματος στὸ ἐσωτερικὸ καὶ διεθνῶς, μετὰ τὴν ἔγκριση τοῦ ἑλληνικοῦ προγράμματος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, εἶναι πολιτικὴ προτεραιότης τῆς κυβερνήσεως. Οἱ εὐκαιρίες εἶναι πολλὲς καὶ ἐνθαρρυντικές, ἐνῶ ἡ αὐριανὴ συνάντηση τῶν τριῶν ἀρχηγῶν τοὺς παρέχει τὴν δυνατότητα τῆς διευρύνσεως τῆς πολιτικῆς τους ἀπηχήσεως, μετὰ τὰ πλήγματα τοῦ πενταμήνου, ἐξ αἰτίας τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα· τὸ πολιτικὸ κλίμα εἶναι εὐνοϊκό, καθὼς ἡ ἀντιπολίτευση ἀποδεικνύεται ἀδύναμη ἢ δέσμια τῶν ἐξαρτήσεών της γιὰ ἀλλαγὴ τῆς τακτικῆς της. Ἡ χρησιμοποίηση τῶν παλαιῶν συνθημάτων, ὅταν συνεχίζονταν οἱ διαπραγματεύσεις, προκαλεῖ ἀμηχανία ἢ καὶ ἐμφανῆ εἰρωνικὰ σχόλια.