Κρίση Κίνας καὶ Ἰαπωνίας

Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Σένζο Ἄμπε στὴν Ἰαπωνία καὶ μὲ ηὐξημένη πλειοψηφία, ἴσως ὁδηγήσει στὴν ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Κίνα, μὲ ἀφορμὴ τὰ νησιὰ Νταϊγιάκου στὴν Ἀνατολικὴ Κίτρινη θάλασσα· ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Φιλελευθέρου κόμματος καὶ πρωθυπουργὸς ἕως τὸ 2010, φρόντισε νὰ εἶναι ἐπιφυλακτικὸς στὴν ἀναφορά του γιὰ τὴν Κίνα. Οἱ δημόσιες ἀντεγκλήσεις εἶναι πολλές, ἐνῶ πολεμικὰ πλοῖα καὶ ἀεροσκάφη τῶν δύο χωρῶν περιπολοῦν στὴν περιοχή· οἱ οἰκονομικὲς συνέπειες εἶναι ἐμφανεῖς στὴν Ἰαπωνία, καθὼς ἡ Κίνα εἶναι ὁ πρῶτος της ἐμπορικὸς ἑταῖρος καὶ ἔχουν μειωθεῖ σημαντικὰ οἱ ἐξαγωγές της πρὸς αὐτήν, ἐνῶ ἡ πτώση στὶς πωλήσεις τῶν παραγομενων στὴν Κίνα ἰαπωνικῶν αὐτοκινήτων εἶναι ἀπότομη. Ἡ κοινὴ γνώμ τῶν δύο χωρῶν βρίσκεται σὲ ἔξαψη, καθὼς ἀνακινοῦνται οἱ μνῆμες τῆς κατοχῆς κινεζικῶν περιοχῶν ἀπ’ τοὺς Ἰάπωνες προπολεμικὰ καὶ οἱ γενοκτονίες καὶ σφαγὲς στὸν ἄμαχο πληθυσμό της. Ἄσχημα τὰ πράγματα.