Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μετὰ τὴν προοπτικὴ συμφωνίας στὴν Ἀμερικὴ στὸ θέμα τοῦ ὁμοσποδιακοῦ δανεισμοῦ καὶ τὴν ὁμαλοποίηση τῆς καταστάσεως στὴν Εὐρωζώνη· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε κάπως, στὰ 1,3184 δολλάρια καὶ 110,5675 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1699,5, ἀλλὰ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 106,22. Οἱ πληροφορίες ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον ἀναφέρουν ὅτι ἔχει σημειωθεῖ πρόοδος στὶς διαβουλεύσεις, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἐπβεβαίωσή τους· οἱ δηλώσεις τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ τοῦ Μάριο Ντράγκι, γιὰ στήριξη τῶν νοτίων χωρῶν, ἐνισχύει τὸ αἴσθημα τῆς ἐμπιστοσύνης μεταξὺ τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν καὶ τῶν ἐπενδυτῶν στὴ συνέχεια. Οἱ προσεκτικὲς δηλώσεις στὸ Τόκυο τοῦ Σένζο Ἄμπε, μὲ τὴν ἀποφυγὴ προκλήσεων πρὸς τὸ Πεκῖνο γιὰ τὰ ἐπίμαχα νησιά, εὐνοοῦν τὴν εὐφορία στὴν οἰκονομία, καθὼς συμπίπτουν μὲ τὶς πληροφορίες γιὰ ἐπιτάχυνση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως στὴν Κίνα· οἱ ἀναδυόμενες οἰκονομίες δείχνουν ὅτι παίρνουν καὶ πάλι τὴν ἀνοδική τους πορεία.