Ψυχολογία, πρώτη κατάκτηση

Ἡ ἀποκατάσταση ψυχολογίας ἐμπιστοσύνης στὴν ἀγορὰ εἶναι ἡ πρώτη μεγάλη κατάκτηση τῆς κυβερνήσεως, ἡ ὁποία μεταφράζεται σὲ πράξη, μὲ τὴν ἐξόφληση τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου καὶ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν· ἡ δεδομένη ἀνακοίνωση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης γιὰ ἀποδοχὴ ἑλληνικῶν ὁμολόγων ἀπ’ τὶς τράπεζές μας, σημαίνει ὅτι ἀνοίγει διάπλατα ἡ πύλη γιὰ τὴν αὔξηση τῶν ρευστότητος τους, μετὰ τὸν τριετῆ ἀποκλεισμό, τῶν πιστωτικῶν μας ἱδρυμάτων. Ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ἡ κυβέρνηση κερδίζουν τὶς ἐντυπώσεις, δυστυχῶς μόνο λίγες μέρες πρὶν ἀπ’ τὶς γιορτές, διότι ἡ κωλυσιεργία τῶν κερδοσκόπων τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου μᾶς καθυστέρησε· κανονικὰ ἡ ἔγκριση ἔπρεπε νὰ δοθεῖ τὸν Ὀκτώβριο, ἀλλὰ θυμούμαστε ὅλοι τὶς ἀτέρμονες διαπραγματεύσεις καὶ τὶς ἀντιρρήσεις ἐπὶ ἀντιρρήσεων τοῦ περιφήμου Πὼλ Τόμσεν. Σὲ ἀρκετὸ βαθμὸ πέτυχαν οἱ κερδοσκόποι, ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία καθυστερεῖ στὴν ἐπανεκκίνησή της καὶ οἱ Ἕλληνες περνοῦν ἄλλη μιὰ χρονιὰ φτωχικὰ Χριστούγεννα.