Μπερίσα, σβήσιμο Ὀρθοδόξων

Στὴν πλήρη διαγραφὴ τῶν Ὀρθοδόξων ἀπ’ τὸν πληθυσμὸ τῆς Ἀλβανίας προχώρησε ὁ Σαλὶ Μπερίσα, κατὰ τὴν ἐπίσημη ἀπογραφή· ἔτσι οἱ Ὀρθόδοξοι φαίνεται ὅτι ἀποτελοῦν μόνο τὸ 6,7% τοῦ πληθυσμοῦ της, μὲ 10% τοὺς Καθολικοὺς καὶ τοὺς ὑπόλοιπους Μουσουλμάνους, ἐνῶ στὴν πρὸ δεκαετίας ἀπογραφή, οἱ Ὀρθόδοξοι ἦταν τὸ 20% καὶ οἱ Καθολικοὶ τὸ 7%. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσιος προέβη σὲ διάβημα διαμαρτυρίας, ἀλλὰ δὲν συγκινεῖται ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργός· τὸ μόνο ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ νίκη στὶς προσεχεῖς ἐκλογὲς καὶ ἡ προσέλκυση τῶν ἐθνικιστῶν Ἀλβανῶν μὲ τὸ μέρος του. Στὰ πλαίσια αὐτὰ ἐντάσσεται καὶ ἡ ἐθνικιστικὴ φρασεολογία του τὸν τελευταῖο καιρό, ἡ ὁποία ἔχει προκαλέσει,  ὄχι μόνο τὴν ἀντίδραση τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν Βρυξελλῶν. Δὲν ἐνοχλεῖται καθόλου ὅμως.