Ἔλεγχος τῶν μεγαλοκαταθετῶν ἐξωτερικοῦ

Ὁ συστηματικὸς ἔλεγχος τῶν μεγαλοκαταθετῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ ἄρχισε, μὲ τὴν ἀποστολὴ 25000 εἰδοποιητηρίων ἀπ’ τὸ ΣΔΟΕ καὶ μὲ προθεσμία τὸ τέλος τοῦ μηνὸς γιὰ ὑποβολὴ τῶν δικαιολογητικῶν· ἀπάντησαν χίλιοι περίπου, ἀρκετοὶ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ νοοτροπία  τῆς τελευταίας στιγμῆ, καὶ μόνο 250 μὲ κάποια δικαιολογητικά. Τὸν Φεβρουάριο ἀποστέλλονται τὰ πρόστιμα κι ἀκολουθοῦν οἱ δημεύσεις τῶν περιουσιῶν, ἐνῶ ἕπονται καὶ ἄλλα εἰδοποιητήρια· τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα, ὅτι ἄρχισε ὁ ἔλεγχος καὶ θὰ ἔχει ἀποτελέσματα, τὰ ὁποῖα θὰ κρίνουμε στὸ τέλος. Ἡ τριετία τῆς ἀναβολῆς καὶ τῶν ἀποκρύψεων ἔκλεισε· αὐτὸ ἀντιλαμβάνεται ἡ κοινὴ γνώμη καὶ μέσα σὲ αὐτὸ τὸ κλίμα θὰ γίνει τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα ἡ ψηφοφορία στὴ Βουλὴ γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρντ. Ἡ προπαγάδα τῆς καταστροφολογίας δὲν εὐνοεῖται.