Μαλί, ἐπέκταση ἐπιθέσεων

γαλλικὴ ἀεροπορία ἐπεκτείνει τὶς ἐπιθέσεις της στὸ Μαλί, σὲ στόχους τῶν βορείων ἐπαρχιῶν οἱ ὁποῖες βρίσκονται ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν Ἰσλαμιστῶν· μαχητικὰ Rafale ἀπογειωνόμενα ἀπὸ γαλλικὰ ἀεροδρόμια βομβάριδισαν στρατιωτικὲς βάσεις καὶ κέντρα διοικήσεως τῶν ἀνταρτῶν στὴν πρωτεύουσά τους Γκάο.Τὰ διεθνῆ πρακτορεῖα μεταδίδουν ὅτι οἱ Ἰσλαμιστὲς ἐγκαταλείπουν τὴν πόλη καὶ φεύγουν πρὸς τὴν ἀλγερινὴ Σαχάρα καὶ ὅτι οἱ κάτοικοι ἀναμένουν τὴν εἴσοδο τῶν κυβερνητικῶν στρατευμάτων· ἤδη πολλὲς γειτονικὲς χῶρες ἀποστέλλουν στὸ Μαλὶ στρατιωτικὲς δυνάμεις γιὰ τὴν ἀπώθηση τῶν φανατικῶν Μουσουλμάνων τῆς Τζιχάντ. Πάντως ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ χρησιμοποιεῖ, λένε οἱ ἀντίπαλοί του, τὶς ἐπιχειρήσεις στὴν ὑποσαχάρια Ἀφρική, γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς δημοτικότητός του στὴ Γαλλία· οἱ Γάλλοι εἶναι ἀρκετὰ ἐθνικιστὲς καὶ ἐπιθυμοῦν τὴν διατήρηση τῆς ἐπιρροῆς τους στὴν μαύρη ἤπειρο. Ἄλλωστε διατηροῦν τὸν θεσμὸ τῆς Γαλλοφώνου Ἀφρικῆς καὶ προωθοῦν ἀρκετὰ προγράμματα βοηθείας, σὲ συνεργασία καὶ μὲ τὴν Εὐρώπη.