Ρύπανση κινεζικῶν πόλεων

αἰθαλομίχλη γίνεται πλέον μόνιμη στὶς μεγάλες κινεζικὲς πόλεις, μὲ πολλὰ προβλήματα γιὰ τοὺς κατοίκους των· σὲ περιόδους ἄπνοιαςρύπανση σκεπάζει τὴν ἀτμόσφαιρα αὐτῶν τῶν πόλεων, ἀπ’ τὸ Πεκῖνο καὶ τὴν Σαγκάη ἕως τὴν Καντώνα καὶ τὴν Τσόνγκπινγκ, ἐνῶ οἱ κάτοικοι φοροῦν μονίμως μάσκες στὸ πρόσωπό τους. Ἡ κυβέρνηση ἀναγνωρίζει ὅτι εἶναι ἐπεῖγον τὸ πρόβλημα καὶ ὅτι ὀφείλεται καὶ στὴν ταχεῖα καὶ ἄναρχη ἐκβιομηχάνιση, ὁπότε ἀπὸ ἕνα ὅριο καὶ μετὰ προκαλοῦνται χημικὲς ἀντιδράσεις στὴν ἀτμόσφαιρα καὶ τὸ μαῦρο νέφος πολλαπλασιάζεται· τὰ μέτρα καταπολεμήσεώς του εἶναι γνωστά, ἀλλὰ προϋποθέτουν τὴν διακοπὴ λειτουργίας πολλῶν βιομηχανιῶν καὶ τὴν ἐφαρμογὴ ἀντιρυπαντικῆς τεχνολογίας, ἡ ὁποία δὲν ἐφαμόζεται ἀπ’ τὴν μία μέρα στὴν ἄλλη. Πάντως οἱ πιέσεις τοῦ κόσμου εἶναι πολὺ ἰσχυρές.