Μαλί, συνέχιση συγκρούσεων

Στὸ Μαλὶ συνεχίζονται οἱ στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις, μὲ τοὺς Γάλλους καὶ τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν ἀνταρτῶν, ἐνῶ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ ἐνέκρινε ψήφισμα ὑποστηρίξεως· στὸ Μπαμάκο συναντήθηκαν οἱ ἀρχηγοὶ τῶν Ἐπιτελείων τῶν χωρῶν τῆς Δυτικῆς Ἀφρικῆς οἱ ὁποῖοι δεσμεύθηκαν γιὰ τὴν ἀποστολὴ στρατευμάτων τὸ συντομώτερο. Πάντως οἱ Γάλλοι αὐξάνουν τὴν παρουσία τους, καθὼς ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ δήλωσε ἀπ’ τὰ Ἐμιρᾶτα τοῦ Κόλπου, ὅτι θὰ ἐπιτύχει ἡ ἐπιχείρηση· ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους, ἡ Βρεταννία διέθεσε μεταγωγικὰ ἀεροσκάφη καὶ ἡ Γερμανία καὶ Ἰταλία ἐπιμελητειακὴ ὑποστήριξη, ὅπως καὶ ἡ Ἀμερική. Στὸ ἔδαφος, ἡ Ἀλγερία ἔκλεισε τὰ σύνορά της μὲ τὸ Μαλί, ἐνῶ ἔφθασαν καὶ τὰ πρῶτα γαλλικὰ θωρακισμένα· οἱ Ἰσλαμιστὲς ἀποχωροῦν ἀπ’ τὶς ἑστίες του καὶ κατέλαβαν τὴν Νταϊμπαλί.