Πειραιᾶς, ἐπέκταση COSCO

κινεζικὴ ἑταιρεία COSCO, ἡ μεγαλυτέρα παγκοσμίως στὴ διακίνηση ἐμπορευματικοβωτίων, ἔχει ὑποβάλει πρόταση γιὰ τὴν ἐνοικίαση καὶ τοῦ λιμένος τοῦ Πειραιῶς, πέραν τῆς προβλῆτος τοῦ Ἰκονίου, τὴν ὁποία χρησιμοποιεῖ ἐπὶ τετραετία καὶ ὅπου ἔχει κάνει ἐπενδύσεις διόμισυ δις εὐρώ· ἡ πρόταση προβλέπει τὴν ἐπένδυση ἄλλου ἑνὸς δις καὶ τὴν μετατροπὴ τοῦ Πειραιῶς σὲ ἕνα ἀπ’ τὰ μεγαλύτερα κέντρα διαμετακομιστικοῦ ἐμπορίου. Ἡ κυβέρνηση μελετάει πολὺ σοβαρὰ τὴν πρόταση, διότι τὴν θεωρεῖ πολὺ μεγάλη ἐπένδυση καὶ ἀπόδειξη τῆς προθυμίας της γιὰ τὴν προώθηση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων· κι ἂν ἀκόμη προτιμήσει ἄλλη λύση, θὰ προτείνει κάποια ἐναλλακτικὴ πρόταση στὴν COSCO. Ὁ πρωθυπουργὸς θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Κίνα μὲ συγκεκριμένες προτάσεις ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος.