Ἰσχυροποίηση τῆς Εὐρωζώνης

Τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῆς Εὐρωζώνης, ἐκλέγει τὸν Ὁλλανδὸ ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν, Γέρον Νταισελμπλάουμ, ὡς νέο πρόεδρό της, ἐπικυρώνει τυπικὰ σήμερα τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως 9,2 δις εὐρὼ στὴν Ἑλλάδα, χαιρετίζει τὴν ἔξοδο τῆς Ἰρλανδίας στὶς ἀγορὲς καὶ τὸ τέλος τοῦ Μνημονίου, ἐνῶ ἀντίστοιχη πορεία ἔχει γιὰ τὸ τρέχον ἔτος καὶ ἡ Πορτογαλία· τὰ μηνύματα εἶναι χαρμόσυνα, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ τρία ὁλόκληρα χρόνια, μὲ ἀπαρχὴ τὴν ἑλληνικὴ περίπτωση. Ἡ Εὐρωζώνη ἔχει ἐνισχύσει τὴν συνοχή της καὶ μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς αὐστηρᾶς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας, ὁπότε οὐδεὶς διανοεῖται πλέον τὴν ὑπονόμευση τῶν θεσμῶν της καὶ τῆς διεθνοῦς ὑποστάσεώς της, ὅπως εἶχε κάνει ἡ σοσιαλιστική μας κυβέρνηση· ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ παραδίδει τὴν σκυτάλη εὐχαριστημένος, διότι εἶχε παραλάβει πρὸ δεκαετίας τὴν ἄτυπη ἐξουσία τῆς προεδρίας καὶ τὴν μετέτρεψε σὲ μόνιμο καὶ δυναμικὸ θεσμὸ στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν κόσμο.